حجّة‌الحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ (1325 ـ 1383 ش.) عالمی بود که بر طبق فرموده‌ی خودش، 120/000 بیت شعر سروده و اراده کرده بود که صدها اثر نوشتاری به جهانیان تقدیم کند.

حجّت الاسلام و المسلمین اسماعیل داستانی بِنیسی، فرزند ایشان، سال‌ها است که با نوشتارها و سخنرانی‌هایش، مسیر پدر را ادامه می‌دهد و در راه اِحیای آثار ایشان تلاش می‌کند.

[ult_range_slider title_typography=”” slider_data=”%5B%7B%22slider_title%22%3A%22%D9%82%D9%81%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%82%D9%81%22%2C%22slider_desc%22%3A%22%D9%82%D9%81%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%82%D8%AB%D9%81%D9%82%22%7D%2C%7B%22slider_title%22%3A%22%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84%22%2C%22slider_desc%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%84%22%7D%2C%7B%22slider_title%22%3A%22%DB%8C%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84%22%2C%22slider_desc%22%3A%22%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84%22%7D%2C%7B%22slider_title%22%3A%22%DB%8C%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84%22%2C%22slider_desc%22%3A%22%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84%22%7D%5D” slider_color=”#3bf7d1″ slider_bar_size=”1″ title_padding=”padding-top:15px;padding-right:15px;padding-bottom:15px;padding-left:15px;” desc_padding=”padding-top:35px;padding-right:35px;padding-bottom:35px;padding-left:35px;” title_font_size=”desktop:16px;” desc_font_size=”desktop:16px;”]

یسبسیبس

ابابلا

اگر از مطالب نوشتاری، شنیداری و دیداری این وبگاه، در کتاب‌ها، رسانه‌ها و فضاهای مجازی استفاده کردید، لطفاً با بیان نشانی وبگاه، به افزایش خدمت‌رسانی ما کمک کنید.