دربارۀ حضرت زهرا (علیها السّلام): ارزشمندترین فضیلت ایشان

بسم الله الرّحمان الرّحیم

امام خمينى ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ :‏

     راجع به حضرت صدّيقه ـ علیها السّلام. ـ خودم را از هر ذكرى قاصر می‌دانم. فقط به اين روايت شريف كه با سند معتبر نقل شده است، اكتفا مى‏‌كنم.

     حضرت صادق ـ علیه السّلام. ـ می‌فرمايد: «فاطمه ـ علیها السّلام. ـ بعد از پدرش 75 روز در اين دنيا بودند و حُزن و شدّت بر ايشان غلبه داشت. جبرئيل امين مى‏‌آمد و به ايشان تعزيت عرض مى‏‌كرد و مسائلى از آينده نقل مى‏‌فرمود.» ظاهر روايت، اين است كه در اين 75 روز، مراوده‏‌اى بوده است؛ يعنى: رفت‏‌وآمد جبرئيل زياد بوده است.

     گُمان ندارم كه غير از طبقه‌ی اوّل از انبياى عِظام، درباره‌‌ی كسى اين‏‌طور وارد شده باشد كه در ظرف 75 روز، جبرئيل امين، چنين‌ رفت‏‌وآمدى داشته باشد.

     جبرائيل مسائل واقع در آتيه و آنچه را كه به ذرّيّه‌‌ی فاطمه ـ علیها السّلام. ـ مى‏‌رسيده است، ذكر مى‏‌کرده و حضرت امير هم آن‏‌ها را مى‏‌نوشته است.

     حضرت امير همان‏‌طورى كه كاتب وحى رسول خدا بوده است و البتّه آن وحى به معناى آوردن احكام، با رفتن رسول خدا تمام شد، كاتب وحى حضرت صدّيقه در اين 75 روز نيز بوده است.

     مسأله‌ی فرودآمدن جبرئيل، يک مسأله‌ی ساده نيست. خيال نشود كه جبرئيل براى هر كسى امكان دارد بيايد و يک تناسب كامل بين روح آن كسى كه جبرئيل بر او وارد مى‏‌شود و مقام جبرئيل كه روح اعظم است، لازم است؛ چه ما، همچون اهل نظر قائل شويم كه قضيّه‌‌ی تنزّل جبرئيل، به واسطه‌‌ی روح خودِ ولى يا پيغمبر است كه روحِ ولى، جبرئيل را تنزيل مى‏‌دهد و تا مرتبه‌‌ی پايين وارد مى‏‌كند، يا همچون بعض اهل ظاهر بگوييم: حق ـ تعالی. ـ او را مأمور مى‏‌كند كه برو و اين مسائل را بگو. تا تناسبى بين روح اين كسى كه جبرئيل به نزد او مى‏‌آيد و بين جبرئيل كه روح اعظم است، نباشد، اين معنا امكان ندارد.

     اين تناسب، تنها بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبياى درجه‌ی اوّل بوده است؛ مثل رسول خدا، موسى، عيسى، ابراهيم و امثال اين‏‌ها. اين تناسب براى همه‏‌كس نبوده است و بعد از اين هم براى كس ديگرى واقع نشده است؛ حتّى درباره‌‌ی ائمّه هم من نديده‏‌ام كه چنين امرى وارد شده باشد.

     طبق آن چيزى كه من ديده‏‌ام، فقط براى حضرت زهرا ـ علیها السّلام. ـ وارد شده است كه جبرئيل به طور مكرّر در طول 75 روز وارد مى‏‌شده و مسائل آتيه را كه بر ذرّيّه‌‌ی او مى‏‌گذشته است، مى‏‌گفته و حضرت امير هم ثبت مى‏‌كرده است. …

     من اين شرافت و فضيلت را از همه‌‌ی فضائل عظيمى كه براى حضرت زهرا ذكر كرده‏‌اند، بالاتر مى‏‌دانم؛ فضيلتى كه براى غير انبيا ـ علیهم السّلام. ـ ، آن هم نه همه‌‌ی انبيا، بلكه براى طبقه‌‌ی بالاى انبيا ـ علیهم السّلام. ـ و بعضى از اوليايى كه در رتبه‌‌ی آن‏‌ها مى‌باشند، براى كس ديگرى حاصل نشده است و با اين كيفيّت كه جبرئيل در طول هفتادوچند روز مراوده داشته باشد، براى هيچ كس تا كنون واقع نشده است. اين فضيلت از مختصّات حضرت صدّيقه ـ علیها السّلام. ـ است.

صحيفه‌‌ی نور، ج 19، ص 278

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا