دربارۀ رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله): پیامبری که خود را خرید!

روزی بچه‏‌ها در راه مسجد به پيامبر اكرم ـ صلّی الله عليه و آله. ـ گفتند: «بايد برای ما شتر بشوی؛ همان‏‌طور كه برای حسن و حسين، اين كار را انجام می‌دهی!»

     رسول اكرم ـ صلّی الله عليه و آله. ـ به بلال فرمودند: «به خانه برو و هر چه پيدا كردی، بياور تا من نفْس خودم را از اين بچه‏‌ها بخرم!»

     بلال رفت و هشت عدد گردو آورد.

     حضرت گردوها را به آن‏‌ها دادند و نفْس خود را از بچه‏‌ها خريدند و فرمودند: «خداوند رحمت كند برادرم، يوسُف، را! او را به قيمت ارزان، به چند درهم، فروختند و مرا به هشت گردو!»

آمال‏ الواعظين و وقايع‏ الايّام، ص 529؛ برگرفته از: هزار و يک حكايت اخلاقی، ص 150

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا