سرانجام اعمال، جلسه‌ی 1397/3/8

بسم الله الرّحمان الرّحیم

این متن، نکاتی از سخنرانی حجّت الاسلام و المسلمین اسماعیل داستانی بِنیسی در روز سه‌شنبه، 1397/3/8، با موضوع سرانجام اعمال است.


در سوره‌ی مبارکه‌ی انبیا، آیه‌ی شریفه‌ی 22 آمده است که اگر به فرض مُحال در آن‌ها (= آسمان‌ها و زمین) معبودهایی جز الله وجود داشت، قطعاً آن‌ها (= آسمان‌ها و زمین) فاسد می‌شدند.

     در صورت وجود خدایان مختلف، نه‌تنها نظم پدید نمی‌آمد، بلکه در جهان، هرج‌و‌مرج می‌شد.

     سه دلیل برای اثبات یگانگی و توحید خداوند والا:

1. اگر دو تا خدا وجود داشته باشد، از سه حالت خارج نیست: یا هر دو قوی هستند یا هر دو ضعیف و یا یکی قوی و دیگری ضعیف؛ اگر هر دو قوی باشند، چرا همدیگر را دفع نمی‌کنند؟
امکان این که یکی یا هر دو ضعیف باشند، هم وجود ندارد؛ چون خدا باید مطلقاً بی‌نیاز باشد.

2. اگر پیش از آفرینش جهان، دو خدا وجود داشت، باید بین آن دو، چیزی فاصله باشد تا دوتابودن آن‌ها واقعیّت پیدا کند ـ چون اگر فاصله‌ای بین دو چیز نباشد، در حقیقت، یک چیز است؛ نه دو چیز. ـ و بر طبق فرض، آن چیز نباید آفریده باشد ـ چون فرض، پیش از آفرینش است. ـ ؛ پس باید خدا باشد.
حال بین هر یک از این سه خدا با دیگری باید چیزی فاصله باشد تا سه‌تا‌بودن آن‌ها واقعیّت پیدا کند؛ در نتیجه، پنج خدا باید باشد.
حال بین هر یک از این پنج خدا با دیگری باید چیزی فاصله باشد تا پنج‌تابودن آن‌ها واقعیّت پیدا کند؛ در نتیجه، نُه خدا باید باشد.
و این روند، همین‌طور تا «خدایان بی‌نِهایت» ادامه می‌یابد؛ در حالی که هیچ عقل سلیمی و حتّی هیچ شخصی، در هیچ کجای جهان، بی‌نهایت‌بودن تعداد خدایان را قبول نمی‌کند.

3. اگر خدای دیگری وجود داشت، باید پیغام‌برهایی به سوی مردم می‌فرستاد یا دست‌کم، آثار و نشانه‌هایی بروز می داد؛ در حالی که چنین چیزی وجود نداشته و ندارد.

     اگر کسی با دلیل‌های عقلی و… به توحید، متقاعد نشود، باید از خداوند مهرْبان درخواست کند که دلش را برای پذیرش توحید، پاک گرداند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا