مرگ و عالَم برزخ: عوامل عذاب قبر (2)

بسم الله الرّحمان الرّحیم

این متن، نکاتی از اسخنرانی حجّت الاسلام و المسلمین اسماعیل داستانی بِنیسی با موضوع «مرگ و عالَم برزخ» است.


عوامل عذاب قبر (2)

7. استفاده ی غير شرعى از اموال يتيم؛

حضرت رسول اكرم ـ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم. ـ: «در شب معراج گروهى را ديدم كه از دهان و پشت آنان، آتش، شعله‏ ور بود.
از جبرئيل پرسيدم: اين‏ ها چه كسانى هستند و كارشان چه بوده است؟ گفت: “اى رسول خدا! اين‏ ها ستمكارانى بودند كه دارايى يتيم‏ ها را به هر عنوان مى‏ گرفتند و آنان را از حقّشان محروم مى‏ كردند.”»

8. رباخوردن؛

ربا دو نوع است:
الف. رباى قرضى: اين كه قرض‏ دهنده ی پول يا جنسى شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏ دهد، بگيرد؛ مثلًا: يک ميليون تومان بدهد و شرط كند كه يک ميليون و ده‏ هزار تومان بگيرد؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار، كارى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، این نیز ربا است؛ مثلًا: شرط كند عِلاوه بر پولى كه بدهكار قرض می کند، مقدارى گندم هم به طلبكار بدهد يا مقداری طِلاى «نساخته» را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار طلاى «ساخته» پس بگيرد.[1] ب. رباى معامله‏ اى: اين كه كسى مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏ فروشند، به همان جنس، ولى زيادتر بفروشد؛ اگرچه يكى از آن دو جنس، سالم و ديگرى معيوب يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد و يا به خاطر جهات ديگر، تفاوت قيمت داشته باشد؛ مثلًا: برنج درجه ی يک بدهد و بيش‏ تر از آن، برنج درجه ی دو بگيرد يا طِلاى ساخته بدهد و بيش‏ تر از آن، طلاى نساخته بگيرد.[2]

     هر دو نوع ربا، حرام است.

     حضرت رسول اكرم ـ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم. ـ: «در شب معراج گروهى را ديدم كه شكم‏ هايشان به اندازه‏ اى بزرگ بود كه نمى‏ توانستند از جايشان برخيزند.
از جبرئيل پرسيدم: اين‏ ها چه كسانى هستند؟ گفت: “اين‏ ها رباخواران امّت شما هستند كه هر وقت مى‏ خواهند برخيزند، شيطان، مزاحم آنان مى‏ شود و همواره آنان را مى‏ آزارد. سرنوشت آنان همچون سرنوشت آل فرعون است كه شب و روز بر آتش عرضه مى‏ شوند و آتش را به آنان نشان مى‏ دهند و پيوسته فريادشان بلند است و مى‏ گويند كه قيامت كى برپا مى‏ شود؟!”
مردانى را [هم] ديدم كه شكم‏ هايشان مانند خانه‏ هاى بزرگ بود و داخل آن‏ ها پر از مار و عقرب بود و از خارج شكم‏ هايشان داخل آن‏ ها ديده مى‏ شد.
گفتم: اى جبرئيل! اين‏ ها چه كسانى هستند؟ گفت: “اى رسول خدا! اين‏ ها رباخواران امّت شما هستند.”»

9. عيبجويى.

حضرت رسول اكرم ـ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم. ـ: «در شب معراج گروهى را ديدم كه لب‏ هايشان مانند لب‏ هاى شتر بود و گوشت‏ هاى پهلوهاى خود را با قيچى مى‏ بريدند و در دهانشان مى‏ گذاشتند و مى‏ خوردند.
گفتم: برادر؛ جبرائيل! اين‏ ها چه كسانى هستند؟ گفت: “كسانى كه از مردم عيبجويى مى‏ كنند و آنان را با گوشه‏ هاى چشم‏ ها و با اشاره ی سر و ابرو و دست‏ هايشان مسخره مى‏ نمايند و با زبان به عيب آشكار و پنهان مردم مى‏ پردازند.»

[1]. ر.ک: توضيح‏ المسائل مراجع، ج 2، ص 338، مسأله ی 2283.

[3]. ر.ک: همان، ص 215، مسأله ی 2072.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا