سنگم بزنی، به جای دیگر نروم!

سنگم بزنی، به جاي ديگر نروم!
آبم ندهی، تشنه از اين در نروم!

والله اگر قفل قفس، باز شود
از بام تو گامی آن طرف تر نروم!

از: ميلاد عرفان پور

پاييز بهاريست که عاشق شده است، ص 17

 

چقدر خوب است که زبان حال قلب ما با خداوند مهربان و اهل بيت عصمت _ سلام الله علیهم. _ چنين باشد!

دکمه بازگشت به بالا