بهشت و نعمت‌هایش: سایه‌ها، میوه‌ها، فرش‌ها، تخت‌ها، ظرف‌ها، خدمتکارها، حیوانات و بازارها

بسم الله الرّحمان الرّحیم

نکاتی از سخنرانی حجّت الاسلام و المسلمین اسماعیل داستانی بِنیسی با موضوع «بهشت و نعمت های آن» در هیأت چهارده معصوم _ سلام الله علیهم. _ در روز جمعه، 1395/10/17:

سايه‏ هاى بهشت

1. بهشتيان با همسرانشان در زير سايه‏ ها بر تخت‏ ها تكيه مى‏ زنند و سايه‏ هاى درختان به آنان نزديک است و در آن‏ جا نه آفتابى مى‏ بينند و نه سرمايى.

2. آنان در باغ‏ هاى خويش در سايه‏ اى كه به اندازه ی طلوع سپيده تا طلوع آفتاب كشيده است، خوش و خرّم زندگى مى‏ كنند.

3. در بهشت درختى به نام «سِدرةالمُنتهى» وجود دارد كه سواره، صد سال در سايه ی شاخه ی آن، راه مى‏ پيمايد.


ميوه ‏هاى بهشت

1. ميوه‏ هاى بهشت در دسترس و به بهشتيان، نزديک است و هيچ فاصله يا خارى، مانع رسیدن دست‏ هاى آنان به آن‏ ها نمى‏ شود.

2. ميوه‏ هاى بهشت: خرما، انار و… .

3. دانه ی انار در بهشت از درخت مى‏ افتد و چندان درشت است كه ميان خدمتكار و آقايش حائل مى‏ شود.

4. ميوه‏ ها نرم‏ تر از مَسكه و شيرين‏ تر از عسل هستند.

5. هر گاه ميوه‏ اى به بهشتيان داده شود، مى‏ گويند: «اين همان است كه پيش از اين به ما روزى داده شده بود.»

6. هر ميوه‏ اى كه كسى از بهشت مى‏ چيند، هنوز به دهان او نرسيده، به‏ تر از آن، جايگزينش مى‏ شود.


فرش‏ هاى بهشت

ا. در بهشت فرش‏ هايى گسترده به اندازه ی فاصله ی آسمان و زمين، يعنى: مسافت پانصد سال راه وجود دارد.

2. آستر آن‏ ها از ابريشم ستبر است و بهشتيان بر آن‏ ها تكيه مى‏ زنند.


تخت‏ هاى بهشت

1. در بهشت تخت‏ هاى بلندى وجود دارد كه عرضشان يک فرسخ و بلنداى آن‏ ها يک ميل در آسمان است و بر روى هر تختى، هفتاد فرش به اندازه ی هفتاد اتاق است كه برخى بر روى هم افتاده‏ اند.

2. بهشتيان و همسرانشان در سايه‏ ها بر تخت‏ ها تكيه مى‏ زنند.

3. بهشتيان بر تخت‏ هايى رو به‏ روى هم قرار مى‏ گيرند.


ظرف ‏هاى بهشت

1. سينى‏ هاى طِلايى، ظرف‏ هاى نقره‏ اى و جام‏ هايى، بر گِرد بهشتيان گردانده مى‏ شوند.

2. كسى كه در دنيا در ظرف‏ هاى طلايى و نقره‏ اى بياشامد _ این کار، حرام است. _، در آخرت با آن‏ ها نخواهد آشاميد.

3. نگاه، از ظروف نقره‏ اى بهشت، چنان عبور مى‏ كند كه از شيشه عبور مى‏ كند.


خدمتكاران بهشت

1. بر گِرد بهشتيان، پسرانى جاودانى مى‏ گردند كه اگر انسان آنان را ببيند، گُمان مى‏ كند كه آن‏ ها مرواريدهاى پراكنده هستند؛ البتّه برترى زيبايى بهشتيان نسبت به آنان، مانند برترى ماه شب چهارده بر ستارگان است.

2. اين پسرها فرزندان مردم دنيا هستند كه نه كار نيكى داشته‏ اند تا براى آن، پاداش داده شوند و نه گناهى كرده‏ اند تا براى آن، مجازات گردند؛ براى همين، اين جايگاه به آنان داده شده است.


حَيَوانات بهشت

1. حيوانات بهشت: بز، گوسفند، شترى كه سه سال با آن به حج بروند، چارپايى كه پنج بار با آن در عرفه وقوف شود، شتر، اسب و حيواناتى كه براى قربانى تهيّه مى‏ شوند.

2. بهشتيان در قيامت پياده محشور نمى‏ شوند؛ بلكه بر شتران ارزشمند ماده‏ اى كه آفريدگان، همانند آن‏ ها را نديده‏ اند و بر پشت آن‏ ها جهازهايى از طِلا است، نشانده و وارد محشر مى‏ شوند تا آن كه درهاى بهشت را مى‏ زنند و با آن‏ ها در بهشت پرواز مى‏ كنند.

3. آنان بر شترهاى ماده ی ارزشمند سفيدى كه مانند ياقوت هستند و بر پشت آن‏ ها تشک گذاشته شده است، به ديدار يكديگر مى‏ روند.

4. انسان بهشتی بر اسبى از ياقوت سوار مى‏ شود كه دو بال دارد و به هر جا كه بخواهد، با آن پرواز مى‏ كند.

5. اسب‏ هاى جنگجويان در دنيا، اسب‏ هاى آنان در بهشت هستند.

6. خوب است كه انسان حيواناتى را كه براى قربانى تهيّه مى‏ كند، چاق و چالاک انتخاب كند؛ چون آن‏ها مَركب‏ هاى او براى گذشتن از صراط هستند.


بازارهاى بهشت

1. در بهشت بازارى است كه بهشتيان در هر جمعه به آن‏ جا مى‏ روند؛ آن‏ گاه باد شَمال مى‏ وزد و بر چهره‏ ها و لباس‏ هاى آنان مى‏ خورد و بر زيبايى‏ شان افزوده مى‏ شود و هنگامى كه پيش خانواده‏ هاى خود بر مى‏ گردند، خانواده‏ هايشان به آنان مى‏ گويند: «به خدا بعد از [رفتن از] پيش ما زيباتر شده‏ ايد.» و آنان مى‏ گويند: «به خدا شما [هم] بعد از رفتن ما زيباتر شده‏ ايد!»

2. در بهشت بازارى است كه خريد و فروشى در آن نيست؛ بلكه چهره‏ هايى از زنان و مردان است و هر گاه مرد چهره‏ اى بخواهد، به آن بازار مى‏ رود.

     در آن‏ جا انجمى از حورالعين است كه آفريدگان، همانند آنان را نديده‏ اند و ايشان با صداى بلند مى‏ گويند: «ما جاودانگانى هستيم كه هرگز از بين نمى‏ رويم. ما همواره خوشحاليم و هرگز ناراحت نمى‏ شويم. ما نازپروردگانى هستيم كه هرگز گَرد فقر بر ما نمى‏ نشيند؛ پس خوشا به حال كسى كه از آنِ ما باشد و ما از آنِ او باشيم!»

3. در بهشت بازارهايى هست كه خريد و فروشى در آن‏ ها نيست؛ بلكه بهشتيان در آن‏ ها گروه‏ گروه گِرد هم مى‏ نشينند و با يكديگر سخن مى‏ گويند؛ در باره ی اين كه دنيا چگونه بود و چگونه خدا را عبادت مى‏ كردند و تهيدستان و توانگران دنيا چگونه بودند و مردن چگونه بود و چگونه پس از آن كه مدّت‏ ها بدنشان پوسيده شده بود، به بهشت آمدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا