مرگ و عالَم برزخ: عوامل عذاب قبر (1)

بسم الله الرّحمان الرّحیم

این متن، نکاتی از سخنرانی حجّت الاسلام و المسلمین اسماعیل داستانی بِنیسی با موضوع «مرگ و عالَم برزخ» است.


چيستىِ عذاب قبر

احتمالات:

1. عذاب روح؛ مانند كسى كه حكم اعدامش صادر شده و شب آخِر عمر، خود را در فشار سخت روحى مى‏بيند؛

2. عذاب روح و بدن دنيوى؛

3. عذاب روح و قالَب مثالى (جسم لطيف، شبيه جسم شخص خوابيده‏ اى كه او را در خواب مى‏ بينيم).

     به نظر، احتمال سوم، قوى‏ تر است.


آیا همه، عذاب قبر دارند؟

حضرت امام جعفر صادق ـ سلام اللّه عليه. ـ: «چقدر كم هستند كسانى كه از فشار قبر در امان باشند! هنگامى كه رقيّه، دختر رسول خدا _ صلّى‏ الله‏ عليه‏ و‏ اله. _، از دنيا رفت، حضرت در قبر او ايستاد و سرش را به سوى آسمان بلند كرد و چشم‏ هايش پر از اشک شد؛ سپس به حاضران فرمود: “من اين حالت دفن و آنچه را كه بر رقيّه وارد مى‏ شود، در نظر آوردم.”[؛ آن‏ گاه دعا كرد:] “خدايا! به خاطر من فشار قبر را از رقيّه بردار و او را بيامرز.” و خدا او را آمرزيد.»


عوامل عذاب قبر

1. نمازخواندن بدون وضو؛

2. كمک نكردن به مظلوم؛

حضرت امام محمّد باقر ـ سلام اللّه عليه. ـ: «يكى از علمای يهود، از دنيا رفت. او را در قبر نشاندند. چند فرشته به او گفتند: “مى‏ خواهيم به تو صد تازيانه بزنيم.” گفت: “طاقت ندارم.” گفتند: “99 تا.” گفت: “طاقت ندارم.” يكى‏ يكى كم كردند تا اين كه گفتند: “حتمًا بايد يک تازيانه بخورى.” گفت: “مگر من چه كرده‏ ام؟” گفتند: “تو يک روز بدون وضو نماز خواندى و از يک مظلوم گذشتى و به او كمک نكردى.”؛ سپس به او يک تازيانه زدند كه بر اثر آن، قبرش پر از آتش شد.»

     پس باید به مردم مظلوم فلسطین کمک کرد؛ اگرچه شیعه نباشند.

3. غيبت؛

حضرت رسول اكرم _ صلّى‏ الله‏ عليه‏ و‏ اله‏ و سلّم. _: «در شب معراج با گروهى برخورد كردم كه ناخن‏ هايشان از مس بود و آنان سينه‏ ها و صورت‏ هايشان را با آن‏ ها مى‏ خراشيدند. از جبرئيل پرسيدم: اينان چه كسانى هستند و كار آنان چه بوده است؟ گفت: “اينان كسانى هستند كه از مردم غيبت مى‏ كردند و گوشت آنان را با غيبت مى‏ خوردند و آبرويشان را مى‏ ريختند.”»

4. سخن‏ چينى (خبرکِشی، دو به هم زنی)؛

حضرت رسول اكرم _ صلّى‏ الله‏ عليه‏ و‏ اله‏ و سلّم. _: «كسى كه به قصد سخن‏ چينى بين دو نفر رفت‏ و آمد كند، خدا آتشى را بر او مسلّط مى‏ كند كه او را از هنگام دفن تا قيامت بسوزاند و هنگامى كه از قبرش بيرون مى‏آيد، اژدهايى را بر او مسلّط مى‏ كند كه بدنش را پيوسته نيش زند تا اين كه وارد جهنّم شود.»

5. دروغ؛

حضرت رسول اكرم _ صلّى‏ الله‏ عليه‏ و‏ اله‏ و سلّم. _: «كسى پيش من آمد و گفت: “بلند شويد.” برخاستم و با او به جايى رفتم. در آن‏ جا دو نفر را ديدم كه يكى ايستاده بود و ديگرى نشسته. فردِ ايستاده انبر آهنى بزرگى در دست داشت كه آن را بر دهان شخصِ نشسته مى‏ گذاشت و دو طرف دهانش را با آن مى‏ گرفت و مى‏ كشيد؛ به گونه‏ اى كه به هر سو مى‏ كشيد، آن شخصِ نشسته به همان سو خم مى‏ شد. من از كسى كه مرا صدا كرد و از جايم بلند نمود، پرسيدم: ماجَرا چيست؟ گفت: “اين نشسته، در دنيا دروغگو بود؛ در اين جهان (برزخ) تا قيامت، همواره به اين شكل عذاب مى‏ شود.”»

همان حضرت _ صلّى‏ الله‏ عليه‏ و‏ اله‏ و سلّم. _: «شبى كه به آسمان بُرده شدم، زنى را ديدم كه سرش سر خوک و بدنش مانند درازگوش بود و با هزارهزار نوع عذاب مجازات مى‏ شد.» از آن حضرت در باره ی سبب عذاب آن زن پرسيده شد. حضرت فرمود: «گناهان او سخن‏ چينى و دروغگويى بود.»

6. نخواندن نماز عشا.

حضرت رسول اكرم _ صلّى‏ الله‏ عليه‏ و‏ اله‏ و سلّم. _: «در شب معراج از گروهى گذشتم كه سرها و صورت‏ هايشان را با سنگ مى‏ شكستند و لِه مى‏ كردند. از جبرئيل پرسيدم: اينان چه كسانى هستند؟ گفت: “گروهى از امّت شما هستند كه نماز عشا نخواندند و از روى غَفلت و اهمّيّت‏ ندادن به نماز، آن را ترک كردند.”»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا