راه خوشبختی در دنیا و آخرت (کلیپ صوتی کوتاه)

بسم الله الرّحمان الرّحیم
چند لحظه از سخنرانی حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی
(متن صوت بالا):

راه خوشبختی در دنیا و آخرت

حضرت امام رضا ـ صلوات الله تعالی علیه. ـ فرمودند: «مردی از من پرسید که خیر دنیا و آخرت، در چیست؟» حضرت فرمود: «به او گفتم: جاهِد نَفسَک؛ با نفْست جِهاد کن.»؛ یعنی: خیر دنیا و آخرت، خوشبختی دنیا و آخرت، در جِهاد با نفْس است، در مبارزه‌ی با نفس است، در جنگ با نفس است.

انسان بدن دارد و روح. حقیقت انسان، آن روح است. روح انسان، ابعادی دارد. یک بُعد از روح انسان، نفْس امّاره‌اش است؛ نفسی که به او فراوان‌درفراوان دستور می‌دهد که با خداوند عالَم ـ جلّ جلاله. ـ مخالفت کن، خوبی‌ها را ترک کن و بدی‌ها را مرتکب شو. به این بُعد از روح انسان می‌گویند «نفس امّاره».

خب آقاجان! خیر دنیا و آخرت، در چیست؟ ما می‌خواهیم در دنیا خوشبخت بشویم و در آخرت هم خوشبخت بشویم؛ در هر دو به سعادت برسیم. چه کنیم؟

«جاهِد نَفسَکَ.»؛ یعنی: با نفست جهاد کن، با او مبارزه کن، با او همیشه در جنگ باش. او می‌گوید: «انجام بده.»، انجام نده. او می‌گوید: «انجام نده.»، انجام بده. هر چه او می‌گوید، برعکسش را بکن. می‌شود جهاد با نفس.

اگر کسی می‌خواهد در دنیا یا در آخرت و یا در هر دو، به خوشبختی واقعی برسد، نه به بدبختی و نه خوشبختی توهّمی که آن هم بدبختی است، تنهاراهش همین است: «جاهِد نَفسَک.»

#جهاد_با_نفس، #خوشبختی، #نفس_اماره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا