خورشید؛ دلیل وجودداشتن خدا

نورافكنى را مى‏ بينيم كه روشنايى‏ اش با روشنايى چندين ميليون شمع برابرى مى‏ كند.

     اگر كسى بگويد كه اين نورافكن در اثر تصادف پيدا شده و خود به‏ خود، به وجود آمده و سازنده‏ اى نداشته، عقل به سخنش مى‏ خندد و گفته‏ اش را باطل و نادرست مى‏ شُمارد.


آيا عقل باور مى‏ كند كه اين خورشيد عالمتاب و اين نورافكن جهان‏ افروز، بر اثر تصادف پيدا شده باشد و سازنده‏ اى نداشته باشد؛ آن هم نورافكنى كه ميلياردها بار از بزرگ‏ ترين نورافكن‏ هاى ساخته‏ ی بشر، بزرگ‏ تر و نورانى [تر] است؟

     سازنده‏ ی نورافكن بشرى، موادّ موجودى را گرد هم آورده و فعل و انفعالاتى در آن‏ ها انجام داده تا نورافكن پيدا شده است؛ ولى سازنده‏ ی توانا و داناى خورشيد، موادّ اوّليّه‏ ی خورشيد را خودش ايجاد كرده و از نيستى به هستى آورده و اين چراغ جهانى را به وجود آورده است؛ چراغى كه هزاران سال است كه روشن است و هزاران سال ديگر روشن خواهد بود و نيازى به تعمير و اصلاح و سرويس ندارد.

     كدام يک از ساخته‏ هاى بشرى، چنين هستند؟ من كه سراغ ندارم. ديگران هم سراغ ندارند!

نشانه هایی از او، ص 20 و 21

 

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا