پرسش‌های احکام

تقلید

نخستین تکلیف انسان پس از رسیدن به بلوغ چیست؟

تقلید.
طهارت

آیا خون شهید، پاک است؟

خیر.
غسل

آیا در غسل، شستن سر با دست اشکال دارد؟

خیر.
نماز

آیا در نماز وتر، ترتیب بین استغفار برای 40 مؤمن و گفتن «هذا مقام العائذ بک من النّار»، واجب است؟

خیر؛ بلکه گفتن آن‌ها نیز واجب نیست.

آیا نمازخواندن در جلو عکس محراب، صحیح است؟

آرى؛ اگرچه مکروه است.

آیا نماز کسى که جایى از بدنش نجس بود و نمى‌دانست، صحیح است؟

آرى‎؛ ولی اگر مى‏‌دانست و فراموش کرده بود، خیر.

آيا تجافی در تشهّد، واجب است؟

اگر كسى در رَكعت دوم امام جماعت، به او اقتدا كند، قنوت و تشهّد را با امام جماعت می‌خواند و احتياط، اين است كه در هنگام خواندن تشهّد، به حالت تجافى بنشيند؛ يعنى: انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند؛ البتّه مرحوم حضرت آیت‌اللّه بَهجت ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ اين كار را احتياط مستحب می‌دانست.

اگر کسى نمازى چهاررکعتى را نیّت کند و در رکعت دوم اشتباهاً سلام بدهد، مى‌تواند آن را به نیّت نماز دورکعتى حساب کند؟

خیر. وظیفۀ چنین کسى این است که اگر کارى انجام داده که چنانچه در نماز عمداً یا سهواً اتّفاق بیفتد، نماز را باطل مى‏‌کند، مثلاً: پشت به قبله کرده، نمازش باطل است؛ وگرنه، باید فوراً مقدارى را که فراموش کرده، به‏‌جا آورَد و بِنا بر فتواى برخى از علما باید براى سلام زیادى (پس از تشهّد اوّل)، دو سَجدۀ سهو انجام دهد.
روزه

اگر کسى روزه‌اش را بخورد و در آن حال نداند که براى باطل‌کردن عمدى روزه باید ۶۰ روز روزه بگیرد، آیا باید ۶۰ روز روزه بگیرد؟

ندانستن این مسأله، حکم آن را تغییر نمی‌دهد. چنین شخصى باید براى کفّارۀ افطار عمدى هر روزه، ۶۰ روز روزه بگیرد که ۳۱ روز آن باید پشت‏‌سر هم باشد یا به ۶۰ فقیر‏‌، هر کدام، به اندازۀ یک مُد طعام (حدود ۷۵۰ گرم گندم یا آرد و یا مانند این‏‌ها) بدهد و اگر بر اداى کفّاره توانایی ندارد، باید استغفار کند و به نظر برخى از مراجع تقلید، هر گاه توانست، کفّاره‏‌اش را ادا کند؛ اگرچه به‌تدریج.

حکم کسى که در ماه مبارک رمضان جنب شده است، چیست؟

1. اگر پس از اذان صبح، بى‏‌اختیار (مثلاً: در خواب) جنب شده است، روزه‏‌اش باطل نیست.

۲. اگر پیش از اذان صبح، هم جنب شده و هم عمداً غسل نکرده است، طبق نظر برخى از مراجع تقلید، روزه‏‌اش باطل است.

۳. اگر پس از اذان صبح، از راه آمیزش، جنب شده است، روزه‏‌اش باطل است.

     در این دو صورت باید: الف. قضاى روزه‏‌اش را بگیرد؛ ب. یا ۶۰ روز روزه بگیرد که ۳۱ روز آن باید پشت‌سر هم باشد یا ۶۰ فقیر را سیر کند و یا به ۶۰ فقیر، هر کدام، به اندازۀ یک مُد طعام (حدود ۷۵۰ گرم گندم یا آرد و یا مانند این‌ها) بدهد. (باید هم الف و هم ب را انجام دهد.)

۴. اگر پس از اذان صبح، از راه استمنا جنب شده است، روزه‏‌اش باطل است و باید: الف. قضاى روزه‏‌اش را بگیرد؛ ب. دو ماه روزه بگیرد که ۳۱ روز آن باید پشت‏‌سر هم باشد؛ پ. یا ۶۰ فقیر را سیر کند و یا به ۶۰ فقیر، هر کدام، به اندازۀ یک مُد طعام بدهد. (باید هم الف، هم ب و هم پ را انجام دهد.)

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر چیست؟

اين دو مراتبى دارند و اگر مرتبه‌‏اى نتيجه‌‏بخش باشد، استفاده از مرتبۀ بعد، جايز نيست.

     مرتبۀ نُخست، اين است كه با گنهكار به گونه‌‏اى مواجه شويد كه بفهمد به سبب گناه او است كه با او این‌چنین رفتار می‌کنید؛ همچون: روگردان، چهره‌‏درهم‌‏كشيدن و عبوس‌نشان‌‏دادن خود، و ترک معاشرت و رفاقت.

     مرتبۀ دوم، امر و نهى زبانى است. اگر گنهكار با زبان خوش از گناه دست برندارد، بايد او را با كلام خشن، امر و نهى كرد؛ البتّه با مراعات ترتيب درجات خشونت و بدون فحش و اهانت و گناهان ديگر.

     مرتبۀ سوم، توسّل به زور است؛ مانند زدن؛ البتّه با اجازه‌گرفتن از مجتهد جامع‌الشّرائط.

خانواده‌

خدا توفیق داده است که در جایی به دیگران خدمت کنم؛ امّا شوهرم را به صورت کامل در جریان نگذاشته‌ام و فقط تا آن‌جا که این کارم به خانواده آسیب نزند، آن را انجام می‌دهم. امروز مکان این کارم دورتر است و من نمی‌توانم به شوهرم بگویم؛ چون اگر دلیلش را بپرسد و به او بگویم، شاید از روی رودربایستی، پاسخ مثبت دهد. آیا اگر به آن‌جا نروم، به‌تر است؟

حرام است که زن بدون «رضایت قلبی» شوهرش، از خانه بیرون برود و اگر بدون رضایتش بیرون برود، فرشتگان خشم و حتّی فرشتگان رحمت، او را لعنت می‌کنند تا هنگامی که برگردد؛ پس هر گاه یقین دارید که او راضی است، می‌توانید بروید و هر گاه یقین یا شک دارید که راضی نیست، نباید بروید.

#شوهرداری

اگر کودک من يا کودکى كه من باید از او مواظبت كنم، كار بدی انجام دهد، مثلاً: قرآن كريم را زير پا بگذارد، گناه كرده است؟

گناه دربارۀ انسان‌هاى بالغ است و دربارۀ كودکِ غیربالغ صدق نمی‌كند؛ امّا پدر، مادر و سرپرست كودک نبايد بگذارند كه او چنين كارهايى را عمداً انجام دهد يا به آن‌ها عادت كند.

آيا مرد می‌تواند عقايد و اخلاقش را به خانواده‌اش تحميل كند و آنان را مجبور كند كه بر طبق ميل او عمل كنند؟

اين پرسش، فرض‌هاى گوناگونی دارد؛ مثلاً: اگر پدر، اين كار را براى امر‌به‌معروف واجب یا نهى‌ازمنكر واجب انجام دهد، واجب و لازم است و اگر به نيّت اذيّت‌كردن آنان انجام دهد يا اين كار عرفاً اذيّت آنان محسوب شود، حرام است و در هر صورت، بر زن واجب است كه در حقوق زِناشويى و بيرون‌رفتن از منزل، از شوهرش اطاعت كند (1) و فرزند بايد از پدرش اطاعت كند؛ مگر اين كه او دستور به گناه‌کردن یا ترک واجب دهد.

1) ر.ک: احكام روابط زن و شوهر و همسردارى، ص 100، پرسش 99.

حكم صدقه‌دادن زن به فقير در هنگام نبودن شوهرش چيست؟

در دو صورت اشكال ندارد:
1. زن، مطمئن باشد كه شوهرش راضى است (1)؛
2. صدقه از مال شوهرش نباشد.

     در هر دو صورت، صدقه‌دادن او نبايد با حقوق شوهر، ناسازگار باشد؛ مثلاً: اگر براى صدقه‌دادن بايد از خانه بيرون برود و شوهرش راضى نيست، نبايد صدقه بدهد.

1) ر.ک: احكام روابط زن و شوهر، ص 105، پرسش 107.

آيا مادر می‌تواند در حضور فرزندانش كه مميّز يا كوچک‌تر از سنّ تمييز هستند، پوشش كم داشته باشد؟

اگر آنان مميّز (1) هستند و مادر احتمال می‌دهد كه نگاه‌کردن آنان به بدن او، موجب تحريک شهوتشان می‌شود، بِنا بر احتياط واجب بايد بدن و موى خود را از آنان بپوشاند؛ البتّه آيت‌اللّه مكارم، اين كار را به‌تر می‌داند؛ نه احتياط واجب.

1) ممیّز: کودکی که خوب و بد را تشخیص می‌دهد.

عزاداری

آیا سینه‌زدن در عزاى اهل بیت ـ علیهم السّلام. ـ کار درستی است؟ از کسى شنیدم که این کار را صفویّه درست کرده‌اند.

1. سنّت سینه‏‌زنى، در میان عرب‏‌ها به صورت فردى رایج بوده است و زمانى که سوگوارى، علنى و گسترده شد، به‏‌ویژه در زمان صفویّه، به شکل گروهى و اجتماعى درآمد؛

2. اگر گفتار یا کردارى، شایسته باشد، صفات و اعمال دیگر گوینده یا انجام‌دهندۀ آن را نباید در نظر گرفت؛

3. سینه‏‌زدن اشکالى ندارد؛ البتّه به گونه‏‌اى که سبب ضرر «مهم» بر بدن و وهن مذهب تشیّع نشود.

آیا به سر زدن در عزاى اهل بیت ـ علیهم السّلام. ـ اشکال دارد؟

اگر باعث ضرر «مهم» بر بدن و وهن مذهب تشیّع نباشد، خیر.

آیا نوشتن نام اهل بیت ـ علیهم السّلام. ـ بر روى لباس سیاه و استفاده از آن در عزادارى‌ آنان اشکال دارد؟

اگر باعث وهن نام و مقام اهل بیت ـ سلام الله تعالی علیهم. ـ و مذهب تشیّع نباشد، خیر.
غِذاخوردن

اگر ورزشکارى زیاد غذا بخورد، اشکال دارد؟

هر کس باید به تناسب بدن خود، غِذا بخورد؛ به گونه‏‌اى که از کم یا زیاد خوردن، ضرر «مهمّی» به بدن نرسد و اسرافی پیش نیاید.

نَه چندان بخور کز دهانت برآید / نَه چندان که از ضعف، جانت درآید

غیبت

اگر پدر و مادرم پیش من غیبت کنند، چه کنم؟

از غیبت‌شونده دفاع کنید و چنانچه شرایط نهی‌ازمنکر وجود دارد، آنان را با احترام، نهی‌ازمنکر کنید و اگر شرایطش وجود ندارد، از پیش آنان بروید و چنانچه ممکن نیست، به غیبتشان گوش ندهید و حواسّتان را به جای دیگر سرگرم کنید.
مسائل دیگر

در ذهن من شبهاتى وجود دارد. آيا می‌توانم پيگيرى حلّ آن‌ها را به آينده موكول كنم؟

شبهاتى كه ممكن است به ايمان خدشه وارد كنند، بايد آن‌ها را هر‌چه‌زودتر حل و برطرف کرد.

2 دیدگاه‌ها

 1. لطفاً نافله‌های نمازهای واجب و زمان آن‌ها را توضیح دهید.

  1. نافلۀ نماز صبح: یک دورکعتی پیش از نماز صبح.
   نافلۀ نماز ظهر: چهار تا دورکعتی پیش از نماز ظهر.
   نافلۀ نماز عصر: چهار تا دورکعتی پیش از نماز عصر.
   نافلۀ نماز مغرب: دو تا دورکعتی پس از نماز مغرب.
   نافلۀ نماز عشا: یک دورکعتی نشسته پس از نماز عشا.

   دربارۀ زمان دقیق این نافله‌ها، بین فتاوای مراجع معظّم تقلید، اختلاف وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های مشابه:

دکمه بازگشت به بالا